Με ιδιαίτερη χαρά, το MedINA, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και η Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σάς προσκαλούν στο πρώτο εργαστήρι κατάρτισης διατήρησης παραδοσιακών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών, με τίτλο «Τεχνικές ορθής σποροπαραγωγής παραδοσιακών ποικιλιών σιτηρών της Λήμνου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 29 Φεβρουαρίου, 7-9μμ, στον πολυχώρο Αποθήκη, στη Μύρινα.

Μαζί μας θα είναι ο Υπεύθυνος σποροπαραγωγής και βελτίωσης σιτηρών στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Ιωάννης Μυλώνας. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ερεύνα και τη βελτίωση των σιτηρών, ο κ. Μυλωνάς, με προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον κλάδο της Γεωπονίας, είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ερευνητές στον τομέα του, έχοντας συμμετοχή σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα και πάνω από 40 ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις.

Η Λήμνος διαθέτει μια μοναδική αγροδιατροφική κληρονομιά με πλήθος τοπικών ποικιλιών. Σχεδόν δυο χρόνια μετά την προσθήκη της παραδοσιακής ποικιλίας «κριθάρι Παναγιάς» ως «ποικιλία προς διατήρηση» στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Terra Lemnia που συντόνισε το MedINA, ένα σεμινάριο αποκλειστικά για την παραγωγή σπόρων λημνιακών σιτηρών, έρχεται να ενισχύσει την περαιτέρω προσπάθεια διατήρησης και αξιοποίησης αυτού το ιδιαίτερου πόρου.

Στο σεμινάριο θα αναφερθούμε σε ορθές γεωργικές πρακτικές που ενισχύουν τη σποροπαραγωγή, προσεγγίζοντας τον υπολογισμό της κατάλληλης ποσότητας σπόρου σποράς και τη σωστή προετοιμασία των αγρών αναπαραγωγής. Στο επίκεντρο του σεμιναρίου θα βρίσκεται η σημασία της διατήρησης της γενετικής ταυτότητας και της καθαρότητας των παραδοσιακών ποικιλιών, ενώ θα εξετάσουμε επίσης τη σωστή προετοιμασία των μηχανημάτων που αφορούν σπορά, κατεργασία και συγκομιδή. Επιπλέον, θα εξαντλήσουμε τη σημασία της ορθής διατήρησης των σπόρων σποράς.

Το σεμινάριο αυτό είναι μέρος του νέου έργου του MedINA “LEMRACE – Διατήρηση Παραδοσιακών Ποικιλιών” και το πρώτο μια σειράς σεμιναρίων για τη διατήρηση, προώθηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών της Λήμνου.

Η συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια είναι δωρεάν.

Μαζί θωρακίζουμε την αγροτική γενετική κληρονομία της Λήμνου, δημιουργώντας τοπόσημα προστιθέμενης αξίας!

Το έργο «Διατήρηση του φυτογενετικού πλούτου της Λήμνου: τοπικές ποικιλίες για την αειφόρο ανάπτυξη του λημνιακού αγροδιατροφικού συστήματος» υλοποιείται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.