Το έργο «LEMRACE – Διατήρηση του φυτογενετικού πλούτου της Λήμνου: τοπικές ποικιλίες για την αειφόρο ανάπτυξη του λημνιακού αγροδιατροφικού συστήματος» ξεκίνησε δυναμικά στο νησί της Λήμνου, στον τόπο που έχει μελετηθεί συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια από πλειάδα επιστημόνων για την πλούσια βιοποικιλότητά του, υπό τον συντονισμό του MedINA. Στόχος του LEMRACE είναι η επέκταση των πολυετών, συστηματικών προσπαθειών για τη διατήρηση και την αξιοποίηση των λημνιακών ποικιλιών, με το πρώτο σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου στο νησί, να επικεντρώνεται στο καίριο ζήτημα της ορθής σποροπαραγωγικής διαδικασίας σιτηρών.

Κεντρικός ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Ιωάννης Μυλωνάς, υπεύθυνος παραγωγής και βελτίωσης σιτηρών, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για τις ορθές πρακτικές σποροπαραγωγής και, πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον υπολογισμό της κατάλληλης ποσότητα σπόρου, στη διατήρηση της γενετικής ταυτότητας και στην καθαρότητα των παραδοσιακών ποικιλιών, την προετοιμασία των μηχανημάτων, τη σπορά, τη συγκομιδή αλλά και τη διατήρηση των σπόρων για μελλοντική καλλιέργεια.

Ο Ρήγας Ζαφειρίου, υπεύθυνος αγροδιατροφικών συστημάτων του MedINA, έκανε λόγο για την πολυδιάστατη σημασία της αγροβιοποικιλότητας για τον αγροτικό χώρο της Λήμνου, μέσα από μια σύντομη αναδρομή στις προσπάθειες διατήρησής της από το MedINA.

Από την πλευρά της, η Δρ. Παρθενόπη Ράλλη, επικεφαλής ομάδας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και Υπεύθυνη συντονισμού της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου και της Τράπεζας εστιάζοντας στις μέχρι τώρα δράσεις, με ενδιαφέροντα παραδείγματα εκτός και επί τόπου διατήρησης της αγροτικής βιοποικιλότητας στη χώρα μας.

Τέλος, η Δανάη Σφακιανού, γεωπόνος και υπεύθυνη του LEMRACE, προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του έργου, αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιμέρους δράσεις του.

Η Λήμνος μπορεί πλέον να αισθάνεται υπερηφάνεια για την τοπική της ποικιλία “Κριθάρι Παγαγιάς”, η οποία εντάσσεται κι επίσημα -από το 2022- στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες του MedINA και τοπικών φορέων. Οι προσπάθειες για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, στο νησί, συνεχίζονται με επίκεντρο την ενίσχυση των καλλιεργητών και την παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων σπόρων, προκειμένου η Λήμνος να αποτελέσει εκ νέου κέντρο καλλιέργειας και σποροπαραγωγής

Το έργο «Διατήρηση του φυτογενετικού πλούτου της Λήμνου: τοπικές ποικιλίες για την αειφόρο ανάπτυξη του λημνιακού αγροδιατροφικού συστήματος» υλοποιείται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.